Thursday, July 9, 2015

hawakan bitawan saktan

Kapag dumating na ang araw
Na handa ka ng ako'y iwan
Na handa ka ng ako'y bitawan
Na handa ka ng ako'y pakawalan

Sabihin mo lang
Ako ay agad na lilisan.

Kapag dumating na ang araw
Mata koy di mo na nais masdan
Katawan koy di mo na nais hawakan
Labi koy di mo na nais hagkan

Sabihin mo lang
Ako ay agad na lilisan.

Kapag dumating ang araw
Gumising ka at hindi mo na ako mahal
Ang makasama ako ay isa ng hadlang
Pagmamahal koy isa ng malaking sagabal

Sabihin mo lang
Ako ay agad na lilisan.

Ngunit
bago ako lumisan
bago kita pakawalan
bago ako ay iyong iwan

Nais kong ipaalala sayo
Isang tula na minsan
Sinambit ko sayo
Sana maalala mo.

"Nang mawala ka sa akin, ikaw at ako’y nawalan:
Ako dahil ikaw ang minahal ko nang lubusan
At ikaw dahil ako ang sa iyo’y lubusang nagmahal.
Ngunit sa dalawa ay ikaw ang higit na nawalan:
Dahil pwede kong mahalin ang iba tulad nang pagmamahal ko sa iyo
Ngunit ika’y ‘di mamahalin tulad nang kung paano kita minahal." 
- Ernesto Cardenal 

No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!