Nestle Philippines TV Commercial: Nescafe Classic "Bangon"

Para kanino ka bumabangon?

Para sa anak. Para sa kaibagan. O sa di mo kakilala.Para sa bata. O sa isip bata. Para sa marami. Para sa sarili.

Pag may Nescafe Classic na puro at tunay, sumasarap ang umaga. Para di ka lang basta gumigising, bumabangon ka ng may dahilan. Dahil pag tinulungan mong bumangon ang isang tao, parang buong bayan na rin ang bumabangon.

This is one TV commercial I so love. It asks you about who you get up in the morning for? Is it yourself, your kids, friends, family or work. I think whoever created this was a genius. It touches the heart. It really does.

So I ask, who do you wake up for?

Comments