Thursday, July 14, 2011

Maddi Jane - Jar of Hearts

Mahal pa rin kita
Ngunit ito'y ititigil ko na
Sapagkat hindi na pwede
Sapagkat hindi na dapat

Mula ngayon hanggang sa aking huling hininga
Sa puso ko'y unti unti kang mabubura
Upang ako ay maghilom na
Upang ako ay muling mabuo pa

Mga pangako mong binitawan
Akin ng kalilimutan
Sapagkat ang mga ito'y kasinungalingan
Ni isa walang katotohanan

Puso ko'y hindi mo iningatan
Puso ko'y hindi mo pinahalagahan
Itinuring na isa lamang basahan
Kung kaya't itinapon na lamang ng walang pakundangan

Darating din ang araw
Malalaman mo ang iyong pinakawalan
Darating din ang araw
Ikaw naman ang magiging luhaan.

No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!