Tuesday, July 26, 2011

huwag mo akong sambahin

Huwag mo akong sambahin
Hindi ko kailangan ang iyong paghanga
Hindi ko nais na akoy ilagay mo sa isang dambana
Pagibig mo lamang sa akin ay ayos na.

Huwag mo akong sambahin
Hindi ako isang birhen
Na dapat mong ingat ingatan
Na ni hawakan hindi mo kayang gawin

Huwag mo akong sambahin
Nais ko ako ay iyong mahalin
At paminsan minsan
Pwede mo rin naman akong bastusin.

* trip lang. Hahahahahaha.

4 comments:

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!