Friday, August 14, 2015

babae ako ...

Hindi ako si Tinkerbell. Hindi ako nabuhay sa mundong ito o pumasok sa mundo mo para lang magbigay aliw sayo. Hindi ako ipinanganak para lang paligayahin ka o maging dahilan ng mga ngiti mo.

Hindi ako si Tinkerbell. Hindi ako isang diwata na pwede mong hangaan lamang ngunit hindi pahahalagahan. Hindi ako palamuti na pwede mong gawing dekorasyon para ipakita sa lahat. Hindi ako kathang isip lamang.

Tao ako. Nasasaktan. Naghihinagpis. Nanlulumo. Naninibugho. Nadidismaya. Nadudurog. Lumuluha.

Hindi ako si Aeriel. Wala akong mailalabas na luha na singlawak ng dagat. Hindi singlalim nito ang aking pasensya at pag intindi sa bawat pananakit mo sa aking damdamin. Hindi ako inosente at walang alam na pwede mong bolabolahin at paikutin.

Hindi ako si Aeriel. Hindi ako aawit para maibsan ang mga lungkot at sakit na nararamdaman mo dahil sa pananakit nya sayo samantalang unti-unting nauubos ang boses ko kakatawag sa pangalan mo sa tuwing iiwan mo ko at babalik ka sa kanya. Hindi ako makukuha ng isang halik mo lamang. Hindi ko kailangan ang halik mo o yakap. Ang kailangan ko ay ikaw ... buong buo ... walang kahati ... walang labis, walang kulang.

Babae ako.  Nasasaktan. Naghihinagpis. Nanlulumo. Naninibugho. Nadidismaya.Nadudurog. Lumuluha.

Hindi ako si Sleeping Beauty. Hindi ako maghihintay na lamang sa kung kailan ka handang dumating. Hindi ako hihiga at tatanga lamang habang ikaw ay nagliliwaliw at nagpapakasaya. Hindi ako isang bagay na itatabi mo at babalikan kapag iyong naalala o titingnan para masiguradong hindi ako makukuha ng iba.

Hindi ako si Sleeping Beauty. Hindi ako isinulat ng kung sino man at inihubog para sayo. Hindi ako isang prinsesa sa isang fairy tale na maghihintay na lamang sa pagdating ng kanyang knight in shining armor. Hindi ko kailangan na sagipin mo ako.

Babae ako. Ang kailangan ko ay respetuhin mo. Ang kailangan ko ay panindigan mo. Ang kailangan ko ay mahalin mo ng buong puso't kaluluwa mo. Ang kailangan ko ay ang maging akin ka ng buong buo, walang kahati o kaagaw kahit minsan.

Babae ako. Nasasaktan. Naghihinagpis. Nanlulumo. Naninibugho. Nadidismaya. Nadudurog. Lumuluha. Nagagalit. Namumuhi.Napapagod.

Ngayon ... pagod na pagod na ako.

AUDIO VERSION 

No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!