Mali at Tama

Minsan nagmahal tayo ng mali
At sa pagkakamali natin
Bumuo tayo ng maraming tama
Maraming pangako
Maraming pangarap
Inakala natin na dahil nagmamahal tayo
Kaya nitong itama ang ating mga mali
Kaya nitong takpan ang sakit na sinimulan natin
Akala natin magiging tama na ang mali kahit hindi natin ito itama
Akala natin tama na.

Ngunit hindi.

Minsan nagmahal tayo ng mali
At ang pagkakamali na yun
Hindi nawawala
Hindi nagbabago
Hindi kailanman magiging tama

Minsan nagmahal tayo ng mali
At kahit anong gawin natin
Hindi ito magiging tama kaya pakiusap
Tama na. P

Comments