Saturday, April 1, 2017

hindi ko kaya

Hindi kita kayang bitawan
Pilit ko mang buksan ang aking palad
Nananatili itong nakatikom
Nakakapit ng mahigpit sa mga palad mong
Ni minsan hindi kumapit sa mga palad kong
Pilit na hindi bumibitaw
Kahit pa masakit na masakit na.

Hindi kita kayang saktan
Hindi ko maatim na makita sa iyong mga mukha
Ang sakit na lagi ay pinararamdam mo sa akin
Sa bawat pagbalewala mo sa iniaalay kong pag ibig
Sa bawat pagsagot mo ng hindi kita mahal
Hindi kita magawang saktan
Kahit pa ang sakit sakit na.

Hindi kita kayang kalimutan
Hindi ko mabura ang iyong alalala
Bawat kibot, bawat kataga
Lahat ng sulok ng aking puso at isipan ikaw ang laman
Kahit na ni minsan hindi ako sumagi sa iyong isipan sa ganoong paraan.
Hindi kita magawang kalimutan
Kahit pa sobrang sakit na.


No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!