Sunday, January 15, 2017

tapos na ang kwento natin

So I was browsing my Facebook when I came across this really awesome snippet made by a friend of mine whom some of you may know, Justin Vawter. I really liked it and while I was reading it, words started coming to my head so I wrote this to hopefully complement what he did. Mind you, this was done in 5 minutes and not polished nor edited.


Tapos na ang kwento natin
Oo, natin ... ikaw at ako kahit wala namang tayo
Bakit ganon? Bakit di nagkatotoo?
Sabi mo merong tayo pero bakit hanggang ngayon ikaw at ako .... hindi pa rin tayo
Sabay tayong tumalon
Hawak ko ang kamay mo ngunit di ko naramdamang hindi mo pala hawak ang kamay ko
Sabay tayong tumalon
Bakit ako lang ang nahulog

Tapos na ang kwento natin
Natin kahit walang tayo
Natin kahit hindi ka akin at hindi ako sayo
Ang sakit
Pero alam mo anong mas masakit?
Yung sinarili mo ang lahat
Yung wala kang sinabi ngunit ang dami mo palang naramdaman
Sana sinabi mo sa akin
Na nabibilisan ka
Na napapagod ka na
Na ayaw mo na

Maiintindihan ko naman
Iintindihin ko naman

Sana naging tapat ka
Kasi ang hirap manghula
Buong akala ko okay ka pa
Yun pala hindi na
Buong akala ko mayroon pang tayo yun pala wala na
Tapos na

Tapos na ang kwento natin
Natin kahit kailanman hindi ka naging akin.

 For audio version, click here

No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!