Tuesday, November 1, 2016

distansya

*Inspired by Karel Marquez's PRENUP video and my lovelife. Haha.

photo not mine

Distansyang sapat lang
dahil ayoko muling masaktan
Distansyang sapat lang
para madaling tanggapin sakaling ako'y iyong talikuran.
Distansyang sapat lang
dahil ramdam ko na ang iyong puso't isipan
ay sadyang nakatali pa rin
sa iyong nakaraan.

Saan ako dapat lumugar
Sa tabi mo ba o malayo sa iyo
Paano ko malalaman
Kung ikaw mismo ay gulong gulo
Handa ka na bang magmahal
O ako bay iyo lamang libangan?

Distansyang sapat lang
Sapat upang ikaw ay aking matanaw
ngunit di malimutan
Sapat upang ikaw ay maaninag
ngunit di mahawakan.

Didistansya ako hindi dahil ayaw kitang makapiling
Didistansya ako sapagkat hindi ka pa handa para sa akin
Didistansya ako at maghinhintay, aasa na darating ang araw
Handa ka ng tawirin ang distansya sa gitna natin.

No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!