Monday, July 3, 2023

Nang Sandaling Maalala ang Kinalimutan Na

 at nagkatinginan tayo 

tila walang dekada ang lumipas

nanunuot pa rin ang iyong mga titig 


paano

what if

tingin mo

kung sana


ngunit hindi na pwede

hindi na maari

pagkat tayo'y ibang tao na

na sa isang sandaling panahon 

puso'y naging isa


at tumingin na ako ulit sa iba

sa totoong andito na

hindi sa isang kathang isip na pag-ibig 

na limot ko na sa alaala.


No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!