Thursday, September 3, 2015

Bakit?

Bakit ka ganon?
Bakit mo ko nginitian?
Bakit mo ko niyaya magkape?
Bakit mo ko pinatawa?
Bakit mo ko tinitigan ng mapungay mong mata na tumunaw sa aking pagkatao?
Bakit mo hinawakan ang akong kamay?

Bakit mo ko niligawan?
Bakit mo ko sinuyo at sinabihan ng, "mahal kita?"
Bakit mo ko nilambing, niyakap, at hinagkan?
Bakit mo ko pinaibig?

Bakit ka naging matigas?
Bakit ka naging malamig?
Bakit ka naging walang pakialam?
Bakit ka nagbago?

Bakit kahit ilang tanong ko na ay hindi ka sumasagot? 
Bakit kahit anong abot ko ng aking kamay pilit mong nilalayo ang saiyo?
Bakit dati sinasambit mo na mahal kita ngunit ngayon ni isang kataga wala na?
Bakit inari mo ko sabay itatapon mo lang pala ako? 

Bakit? 

No comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!