burn baby burn ...

Tagalog Classics WANTED: Who has copies and can burn me copies? For free? For coffee? Good conversation? PLEASE?

1. Relasyon
2. Gaano Kadalas ang Minsan
3. Oro Plata Mata
4. Karma
5. Imortal
6. Batch 81
7. Maruja
8. Natutulog ba ang Diyos
9. Kay Tagal Kang Hinintay
10. Katawang Alabok
11. Pasan Ko ang Daigdig
12. Uod at Rosas
13. Saan Darating ang Umaga
14. Hiram
15. Moral
16. Ina, Kasusuklaman Ba Kita
17. Patayin sa Sindak si Barbara
18. Dekada 70
19. Jose Rizal
20. Bagets
21. Madarasta
22. Anak
23. Ipagpatawad Mo
24. Nympha
25. Temptation Island (the classic)
26. Gumapang Ka sa Lusak
27. Babangon ako'tDudurugin Kita

Share this:

COMMENTS

0 comments:

Post a Comment

Hi! Let's all try to add more positivity in this world and adhere to the saying, "if you don't have anything nice to say, keep silent."

Showering you with unicorn poop so you'd always stay magical! Heart heart!